Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Sistem, İdari ve Mali Hizmetler Birimi

Kurum içi veya ilişkide bulunduğumuz kurum ve kuruluşlarla (Ulaknet, Telekom, Şirketler,  v.b.) birlikte yürütülen işlerde iletişim, personel işlemleri, yazışmalar, başkanlığa ait bütçe, ayniyat, satın alma ve ihale aşamalarının takibi, taşınır kayıt işlemleri faaliyetlerini yerine getirir.