Hakkımızda

Üniversitemizin 14.07.2010 tarihinde 6005 sayılı Kanun ile Konya Üniversitesi olarak kurulmasıyla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesi ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız kurulmuştur.
Başkanlığımız Bera İş Merkezi 20. Kat ta Üniversitemizin tüm birimlerine hizmetlerini sunmaya devam etmektedir.