Akef Formasyon Birimi
13.09.2017

Yedek Listeden Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Listesi

Kesin kayıtlar, 14/09/2017 - 15/09/2017 tarihlerinde Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Formasyon bürosunda, 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Listede ismi olan tüm adaylar kesin kayıt hakkı kazanmıştır

Kesin kayıt esnasında istenecek belgeler:   

 1. a.Dilekçe (bu belge kesin kayıtlar esnasında pedagojik formasyon birimince verilecektir)
 2. b.Online başvuru formu çıktısı (bu belgenin online başvuru yapıldıktan çıktısının alınması ve aday tarafından imzalanarak kesin kayıtta ibraz edilmesi gerekmektedir)
 3. c.Mezun adaylar için; onaylı mezuniyet belgesi ya da lisans diplomasının aslı ve fotokopisi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir)
 4. ç.Lisans not transkripti (aslı ve fotokopisi yada onaylı örneği)
 5. d.Öğrencilerin üniversiteye giriş puanları gösterir sonuç belgesi çıktısı (başvuruların sıralanmasında, not ortalamasının eşitliği durumunda yerleştirme puanı esas alınacağından belgenin temin edilmesi önemlidir. Belgenin doğrulama kodlu olan internet çıktısı da kabul edilecektir, bu belgenin onaylı olmasına gerek yoktur.)
 6. e.Okuyan öğrenci/adaylar için; 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 3. sınıf olduklarını gösterir onaylı öğrenci belgesi. Adayların 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 4.sınıf olabilecek durumda olmaları gerekmektedir. (Ara sınıf öğrencilerinin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir, bu adaylar kayıt hakkı kazansalar bile kayıtları yapılmayacaktır.)
 7. f.Sosyoloji bölümü transkript ve en az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık dersi aldığını gösterir onaylı belge ile başvurabilir. (bu belge için yalnızca transkript-not durum belgesi kabul edilmeyecek,  ilgili üniversite tarafından ayrı bir resmi yazı alınması gerekmektedir)
 8. g.Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi
 9. h.2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafın arkasına T.C. No ve Ad-Soyad yazılacaktır)
 10. ı.Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar T.C. Vakıflar Bankası Nalçacı Şubesine öğretim ücretin ilk taksiti olan 1.027 TL’nin TR 59 0001 5001 5800 7300 2284 83 IBAN numaralı Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Döner Sermaye hesabına yatırdığına dair 2 adet banka dekontunu teslim edeceklerdir. (Vakıflar bankasının her hangi bir şubesinden ücret yatırabilirsiniz). Dekonta öğrencinin Adı Soyadı, TC Kimlik Numarası ile Pedagojik Formasyon ücreti açıklaması yer almalıdır.
 11. Yedek Listeden kesin kayıt hakkı kazananların listesi için tıklayınız