TR | EN

Şartlı Geçişler ve Bütünleme Hk.

Şartlı geçiş için, dönem not ortalamasının 2.50 ve üzeri, ders harf notunun ise DC olması gerekmektedir. (Dönem ortalaması 2,50 'nin altında ise notunuz DC olsa bile bütünlemeye girmek zorundasınız)

DD, FD, FF notlarından birini alan öğrenciler ilgili dersden başarısızlıktan kalmış sayılır ve dersin bütünleme sınavına girmek zorundadır. 

Şartlı geçiş için şartları sağlayan öğrencilerimizin bütünleneme sınavlarına girme zorunluluğu yoktur (not yükseltmek için girebilir). İlgili ders bütünleme sınavları sonuna kadar ''Kaldı'' şeklinde görünecek, tüm sonuçlar açıklandıktan sonra yukarıda belirtilen şartları sağlayan öğrencilerin şartlı geçişleri sağlanacaktır.