TR | EN

Ders Kayıtları-Ders ve Öğretmenlik Uyg. Muafiyetleri Hk. 10.09.2019

Tüm ders kayıtları birimimiz tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Öğrencilerimizin ders kaydı için yapması gereken herhangi bir işlem yoktur.

Akademik takvim, ders programı, sınıf grup listeleri ve diğer duyurular daha sonra yayınlanacaktır.

Ders ve öğretmenlik uygulaması muafiyeti için son başvuru tarihi: 20.09.2019 Cuma günü (saat 17.00’ye kadar). Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Belgelerin yalnızca orijinallerini işleme alınacak, fotokopi veya faks belgeler kabul edilmeyecektir. Belgelerinizi elden yâda kargo yolu ile de teslim edebilirsiniz. (Kargo için adres: Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi Meram / Konya)

Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu Usul ve Esaslar gereği staj muafiyeti aşağıdaki kurallar çerçevesinde yapılacaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDE 10:

(3) Programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamındaki bazı derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.

(4) Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla (Eylül-Haziran ayları arası) öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

İstenen Belgeler:

 1.Öğretmenlik Uygulaması için;  

  1. a. Öğretmenlik yaptığına dair başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir onaylı resmi yazı (milli eğitim ya da ilgili okul onaylı)
  2. b. Görev dönemine ait sigorta dökümü (sgk kurumundan veya e-devletten internet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir)

2. Ders muafiyeti için: Not döküm/transkript aslı ve onaylı ders içeriği

Dersler: Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri Materyal Tasarım, Eğitim Bilimine Giriş, Ölçme Değerlendirme, Öğretim İlke Yöntemleri, Eğitim Psikolojisi, Sınıf Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması, Seç. I ve Seç. II

Seçmeli Ders I Grubu

Seçmeli Ders II Grubu

Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması

Rehberlik

Eğitimde Program Geliştirme

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitim Tarihi

Eğitim Felsefesi

Eğitim Sosyolojisi

Türk Eğitim Tarihi

Gelişim Psikolojisi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Öğretmenlik Meslek Etiği

Karakter ve Değerler Eğitimi

Yaşam Boyu Öğrenme

Özel Eğitim

Bireyselleştirilmiş Öğretim

Bilgisayar Destekli Öğretim

 

3.Muafiyet dilekçesi: Birim sayfamızda örnek dilekçeler kısmından temin edebilirsiniz.