Akef Formasyon Birimi
03.09.2019

Ek Kontenjandan Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Listesi

Listede ismi olan tüm adaylar kayıt hakkı kazanmıştır. 

Bazı bölümlere hiç başvuru yapılmamış bazı bölümlere ise yoğun başvuru olmuştur. Başvuru yapılmayan bölümlerin kontenjanları Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla diğer bölümlere aktarılmıştır.

Kesin kayıtlar; 04.09.2019 – 06.09.2019 tarihlerinde Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Biriminde (Meram- Yeni Yol) saat 09.00 -17.00 saatleri arasında şahsen veya noter vekâletiyle aracılığıyla yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yedek kayıtlar; boş kalan kontenjanlar için 06.09.2019 tarihinde (saat 19.00) yedek liste ilan edilecektir. Yedek olarak kayda hak kazananların kesin kayıtları ise 09.09.2019 - 10.09.2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yedek ilanı sonucunda da kayıtların dolmaması durumunda kontenjanlar dolana kadar yedek ilanlarımız devam edecektir.

Herhangi bir nedenle kesinleşmiş kaydını sildiren öğrencilerin harç iadesi kesinlikle yapılmayacaktır.

Akademik takvimin 2019 Eylül-Ekim ayları içerisinde başlatılıp, 2020 Mayıs-Haziran ayları içeresinde bitirilmesi planlanmaktadır. Dersler 14’er hafta olmak üzere iki dönemdir. . 

Pedagojik Formasyon sertifika programı usul ve esasları ile Öğretmenlik Uygulaması (Staj) dersinin şartları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurumunun alacağı ortak karara göre değişiklik gösterebilir.

Program ile ilgili tüm duyurular Fakültemiz Pedagojik Formasyon Birim sayfasından yapılacaktır.  https://www.erbakan.edu.tr/akefformasyon/

Kesin kayıt esnasında istenecek belgeler şunlardır:

a. Kayıt dilekçesi (kesin kayıtlar esnasında pedagojik formasyon birimince verilecektir)

b. Online başvuru formu çıktısı (online başvuru yapıldıktan çıktı alınacak ve aday tarafından imzalanarak kesin kayıtta ibraz edilecektir. Çıktı alamayan öğrenciler kesin kayıt esnasında bu belgeyi alabilir)

c. Mezun öğrenciler; onaylı mezuniyet belgesi yada lisans diplomasının aslı ve fotokopisi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir)

ç. Lisans not transkripti (aslı ve fotokopisi yada onaylı örneği) Okuyan öğrenciler için transkriptlerin güncel olması gerekmektedir.

d. Öğrencilerin üniversiteye giriş puanları gösterir sonuç belgesi çıktısı (Belgenin doğrulama kodlu olan internet çıktısı da kabul edilecektir)

e. Okuyan öğrenciler için; 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 3. sınıf olduklarını gösterir onaylı öğrenci belgesi. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında son sınıf olabilecek durumda olmaları gerekmektedir. (diğer ara sınıf öğrencileri kayıt hakkı kazansalar bile kayıtları yapılmayacaktır.)

f. Sosyoloji Bölümü transkript ve en az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık dersi aldığını gösterir onaylı belge ile başvurabilir. (bu belge için yalnızca not durum belgesi kabul edilmeyecektir, üniversite tarafından ayrı bir resmi yazı alınması gerekmektedir)

g. Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafın arkasına ad-soyad ve TC kimlik no yazılacaktır)

h. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar T.C. Vakıflar Bankası Nalçacı Şubesine öğretim ücretin ilk taksiti olan 1.027 TL yi TR 59 0001 5001 5800 7300 2284 83 IBAN numaralı Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Döner Sermaye hesabına yatırdığına dair teslim edeceklerdir. (Vakıflar bankasının her hangi bir şubesinden ücret yatırabilirsiniz). EFT ödemelerde kabul edilecektir.

Dekonta öğrencinin Adı-Soyadı, TC Kimlik Numarası ile Pedagojik Formasyon ücreti, açıklaması yer almalıdır.

Necmettin Erbakan Üniv. - Karatay Üniversitesi öğrencileri listesi için tıklayınız

Diğer Üniversite öğrencileri listesi tıklayınız