2019-2020 Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Başvuru Şartları ve Kontenjanları (Güncelleme 08.03.2019)

Ünviersitemiz Senatosunun aldığı karar gereği, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon sertifika programı açılacaktır.

Online başvuru linki 22.04.2019 günü saat 16.00 da açılacak ve 16.06.2019 Pazar günü saat 23.59'da kapanacaktır.

Eğitimlerine devam öğrencilerin genel not ortalamaları bahar dönemi sınavları sonunda değişeceğinden, başvurularını bu durumu dikkate alarak yapmaları gerekmektedir.

Lütfen başvuru yapmadan önce başvuru şartlarını, kontenjanları ve Lisans bölümünüzün hangi alanda, hangi şartlarda öğretmenlik yapabileceğini gösteren, Milli Eğtim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunca hazırlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarını inceleyiniz. 

MEB-80 sayılı atama çizelgesi için tıklayınız

Başvuru Şartları İçin Tıklayınız

Kontenjanlar İçin tıklayınız