Akef Formasyon Birimi
10.09.2018

YENİ- Ek Kontenjanla Kayıt Hakkı Kazananların Listeleri

Listede ismi olan tüm adaylar kayıt hakkı kazanmıştır. 

Ek kontenjan listesinin kayıtları; 11.09.2018-12.09.2048 tarihlerinde Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Biriminde (Meram- Yeni Yol) saat 09.00 -17.00 saatleri arasında şahsen veya noter vekâletiyle aracılığıyla yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Herhangi bir nedenle kesinleşmiş kaydını sildiren öğrencilerin harç iadesi kesinlikle yapılmayacaktır.

Yedek kayıtlar; kesin kayıtlar sonucu kontenjanlar dolmaz ise boş kalan kontenjanlar için 12.09.2018 tarihinde yedek liste ilan edilecektir. Yedek olarak kayda hak kazananların kesin kayıtları ise 13.09.2018  tarihinde yapılacaktır. Yedek ilanı sonucunda da kayıtların dolmaması durumunda kontenjanlar dolana kadar yedek ilanlarımız devam edecektir.

Akademik takvimin 2018 Eylül ayı içerisinde başlatılıp, 2019 Haziran ayı içeresinde bitirilmesi planlanmaktadır. Dersler 14’er hafta olmak üzere iki dönemdir. Program ile ilgili tüm duyurular Fakültemiz Pedagojik Formasyon Birim sayfasından yapılacaktır.  https://www.konya.edu.tr/akefformasyon/

Kesin kayıt esnasında istenen belgeler:

 a. Kayıt dilekçesi (kesin kayıtlar esnasında pedagojik formasyon birimince verilecektir)

 b. Online başvuru formu çıktısı (online başvuru yapıldıktan çıktısının alınacak ve aday tarafından imzalanarak kesin kayıtta ibraz edilecektir. Çıktı alamayan öğrenciler kesin kayıt esnasında bu belgeyi alabilir)

       c. Mezun öğrenciler için; onaylı mezuniyet belgesi yada lisans diplomasının aslı ve fotokopisi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir)

       d. Okuyan öğrenciler için; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 3. sınıf olduklarını gösterir onaylı öğrenci belgesi. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında son sınıf olabilecek durumda olmaları gerekmektedir. (diğer ara sınıf öğrencileri kayıt hakkı kazansalar bile kayıtları yapılmayacaktır.)       

       e. Lisans not transkripti (aslı ve fotokopisi yada onaylı örneği)

       f. Öğrencilerin üniversiteye giriş puanları gösterir sonuç belgesi çıktısı (Belgenin doğrulama kodlu olan internet çıktısı da kabul edilecektir)

      g.   Sosyoloji Bölümü en az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık dersi aldığını gösterir onaylı belge ile, Felsefe Bölümü en az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını gösterir belge ile başvurabilir. (bu belgeler için yalnızca not durum belgesi kabul edilmeyecektir, üniversite tarafından ayrı bir resmi yazı alınacaktır)

       h. Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf (fotonun arkasına ad-soyad ve t.c kimlik no yazılacaktır)

       I. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar T.C. Vakıflar Bankası Nalçacı Şubesine öğretim ücretin ilk taksiti olan 1.027 TL’nin TR 59 0001 5001 5800 7300 2284 83 IBAN numaralı Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Döner Sermaye hesabına yatırdığına dair 2 adet banka dekontunu teslim edeceklerdir. (Vakıflar bankasının her hangi bir şubesinden ücret yatırabilirsiniz). Dekonta öğrencinin Adı Soyadı, TC Kimlik Numarası ile Pedagojik Formasyon ücreti, açıklaması yer almalıdır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Kontenjanından Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar

Diğer Üniversite Kontenjanından Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar