TR | EN
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Hakkımızda

            1. Tarihçe

10.12.2001 tarihindeSelçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi bünyesindeYrd. Doç.Dr. Ruhuşen Kutlu tarafından Aile Hekimliği Anabilim Dalı kurulmuştur.

31.06.2012 tarihinde “Sigara Bırakma Polikliniği” açılmıştır.O dönemde bir yardımcı doçent ve bir pratisyen hekim görev yapmakta idi. 2 yıl sonra da periyodik sağlık muayenelerinin yapıldığı aile hekimliği checkup polikliniği hizmete girmiştir.

11.06.2004 tarihindeProf. Dr. Selma ÇiviAile Hekimliği Anabilim Dalında göreve başlamıştır.

11.06.2004 ile 22.07.2013 tarihleriarasındaProf. Dr. Selma ÇiviAile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

22.07.2013 tarihinde Prof. Dr. Selma Çiviemekli olmuştur.

22.07. 2013 tarihinden itibaren Prof. Dr. Ruhuşen Kutlu Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

03.03.2014 tarihinde Dr. Fatma Gökşin Cihan Yardımcı Doçent Doktor kadrosu ile göreve başlamıştır.

01 Temmuz 2014 tarihinden itibaren intern doktorlar için 15 gün süreli aile hekimliği stajı başlamıştır.

2. Yer ve Kapasite

Aile Hekimliği polikliniği A Blok zemin katta, 3 oda ve girişinde kayıt yapılan bölümden oluşmaktadır.

3. Anabilim Dalı Çalışma Konuları

  • Sigara Bıraktırma Merkezi
  • Aşılama
  • Periyodik Sağlık Muayeneleri
  • Evlilik Öncesi Değerlendirme
  • İşe Giriş Muayenesi
  • Sürücü Belgesi Muayenesi

Aile Hekimliği hizmetlerini diğer anabilim dallarından ayıran en önemli özellik yaş, cinsiyet ve organ ayırımı yapmaksızın hastaya bütüncül olarak yaklaşmaktır. Bu nedenle özellikle ayrışmamış ciddi ölçüde şikayetlere neden olmayan yakınmaların bütüncül yaklaşımla değerlendirilmesi hastalıkların erken dönemde tanımlanmasını sağlar.

Aile Hekimliği Anabilim dalında bire bir öğretim üyesi ile birlikte çalışma olanağı vardır. Şu anda 2 öğretim üyesi, 17 araştırma görevlisi, bir sekreter ve bir hemşire görev yapmaktadır. Anabilim dalımızda haftada 3 gün birer saat süre ile teorik eğitim, 5 gün de Aile Hekimliği polikliniğinde her yaş ve cinsiyette tarama muayeneleri, rutin hasta muayeneleri, aşılama hizmetleri yapılmaktadır.

Ülkemizde 15 yaş üzeri nüfusun sigara içme sıklığı 2006 yılında %33,4 iken bu sıklık 2012 yılı için %27,1’egerilemiştir. Sigara Bırakma Polikliniği yaklaşık 13 yıla yakın süredir sigara bırakma faaliyetlerini sürdüren ve yaptığı çalışmalar ile ülkemizde bu hizmeti veren önemli bir merkezdir.

4. Anabilim Dalı Özel Ekipmanları

  • Vücut Analiz Cihazı
  • Karbon Monoksit Ölçüm Cihazı
  • Biorezonans