TR | EN

Bireysel Psikolojik Danışma

Bireye kendini tanımayı, farkındalık kazandırmayı, problemlerini belirleme ve bunlara yönelik problem çözme becerilerini geliştirmeyi, sağlıklı iletişim becerileri kazandırmayı hedef alan psikolojik danışman ve birey arasında gerçekleşen gizlilik esasına dayalı bir süreçtir.