Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
28.07.2020

Özel Yetenek Sınavları (Güncellenmiştir 12.08.2020) Aday kayıtları açıldı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sınav Esasları Güncellendi (2020 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS)KILAVUZU' nda ve Yüksek Öğretim Kurulunun 30.07.2020 tarih ve E.43565 sayılı yazısı'nda yer alan
 "Adayların, 2020-YKS'de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik
programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT'de en düşük 800.000'inci başarı sırasına sahip
olmaları gerekmektedir." maddesi gereğince GÜNCELLEME yapılmıştır. (06.08.2020)

 

Resim İş Öğretmenliği Sınav Esasları

 

Müzik Öğretmenliği Sınav Esasları (12.08.2020 GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR)

 

Başvurular online gerçekleşecektir.

 

Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Başvurusu için tıklayınız.(10.08.2020 tarihinde açılacak -12.08.2020 mesai bitiminde kapanacaktır)

Resim İş Öğretmenliği Başvurusu için tıklayınız.(10.08.2020 tarihinde açılacak -12.08.2020 mesai bitiminde kapanacaktır)

Müzik Öğretmenliği Başvurusu için tıklayınız.(10.08.2020 tarihinde açılacak - 12.08.2020 mesai bitiminde kapanacaktır)

NOT: Online yapılan başvurular kontrol edildikten sonra başvuru sahibine olumlu veya olumsuz e-posta  ile bilgilendirme yapılacaktır. Bu sebeple  ‘‘E-MAİLLERİNİZİN SPAM (GEREKSİZ) BÖLÜMÜNÜ MUHAKKAK KONTROL EDİNİZ’’. Online başvuru kontrolü  mesai saatleri içinde yapılacak olup, telefonla bilgi verilmeyecektir. Lütfen telefonla bilgi istemeyiniz.