Adalet Meslek Yüksekokulu

Hizmet Standardımız

 

 

T.C.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

1

Evrak Kayıt Gelen-Giden

İlgili Evrak ve ekleri

Aynı gün içerisinde

2

Duyurular

 1. Duyuru Metni
 2. Duyuru afişi v.s

Aynı gün içerisinde

3

Öğrenci İlk kayıt İşlemleri

 1. e-Devlet üzerinden yapılanlar harici
 2. ÖSYM Sonuç belgesi
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. 4-Adet Fotoğraf
 5. Dekont (II.Öğretim)

Aynı gün içerisinde

4

Kayıt Yenileme

 1. Harç ücreti Dekontu
 2. Otomasyonda Ders Seçimi
 3. Danışman tarafından Kaydın Onanması
 4. Öğrencinin formu imzalaması

Akademik Takvimde belirtilen Süre içerisinde

5

Mazeretli Geç Kayıtlar

 1. Dilekçe
 2. Mazeret belgesi
 3. Derse Yazılma Formu
 4. Dekont (II.Öğretim)

Akademik Takvimde belirtilen Süre içerisinde

6

Yatay Geçiş

 1. Dilekçe
 2. Transkript ve Disiplin Cezası Belgesi
 3. OSYM Belgesi
 4. Ders İçerikleri

Yatay Geçiş Takvimi Süresi içerisinde

7

Kayıt Dondurma İşlemleri

 1. Öğrenci Dilekçesi
 2. Kayıt Dondurma Gerekçe belgesi

5 gün

8

Öğrenci Belgesi

 1. Öğrenci Kimliği

Aynı gün içerisinde

9

İzin İşlemleri

 1. EBYS İzin Formu (Yıllık izinlerde)
 2. Hastalık İzinlerinde sağlık raporun Müdürlüğe ulaştırılması,
 3. Ücretsiz ve Yurt Dışı izinleri için Dilekçe ile Müdürlüğe başvurulması

Yıllık-Hastalık aynı gün,

Ücretsiz Yurt Dışı izinleri 2 gün (değerlendirmeli)

10

İntibak İşlemleri

 1. Dilekçe
 2. Diploma

5 gün

11

Transkript Belgesi

 1. Öğrenci Kimliği

Aynı gün içerisinde

12

Dikey Geçiş İntibakı

 1. Transkript Belgesi
 2. Ders İçerikleri

10 gün

13

Ders Muafiyeti

 1. Öğrenci Dilekçesi
 2. Not Durum Belgesi
 3. Onaylı Ders İçerikleri

10 gün

14

Ara Sınav Ders Kaydı

 1. Öğrenci Bilgi Sistemi (Elektronik Ortam)

Akademik Takvimde belirtilen Süre içerisinde

15

Mazeret Sınavı

 1. Dilekçe
 2. Mazeret Belgesi

Akademik Takvimde belirtilen Süre içerisinde

16

Öğrenci Kayıt Sildirme

 1. Dilekçe
 2. İlişik kesme Formu
 3. Öğrenci Kimliği

 

 

 

 

 

 

17

Mezuniyet İşlemleri

 1. Mezun Durumunda İlgili belgelerin Öğr.İşl. dai. Başk. Yazışmalarından sonra; (Bölüm onayı Yönetim kurulu)
 2. İlişik Kesme Belgesi
 3. Öğrenci Kimliği

15 gün (İlgili Daire Başk. Yazışmalarından sonra)

18

Mezuniyet Tek Ders Sınavı

 1. Dilekçe

Akademik Takvimde Belirtilen Süre içerisinde

19

Sınav sonucuna İtiraz

 1. Dilekçe

5 gün

20

Burs İşlemleri

 1. Başvuru Formu ve Diğer istenilen belgeler

Başvuru süreci tamamlandığında 10 gün

21

Ders İçeriği İşlemleri

 1. Dilekçe

Aynı gün içerisinde

22

Taşınır Mal İşlemleri ve Malzeme İsteği (Depodan)

 1. Malzeme Talep Formu
 2. Taşınır  İstek Formu

5 gün

23

Taşınır Mal İşlemleri

(Satın alımlarda)

 1. Fatura
 2. Satıcı Hesap Dilekçesi

2 gün

24

Öğrenci Topluluk Teknik Gezi

 1. Dilekçe
 2. Gezi Talep Formu
 3. Araç Talep Formu
 4. Diğer formlar Katılacakları Listesi (T.C)

Belgeler tamamlandıktan sonra 10 gün

25

Staj İşlemleri

 1. Staj Kabul Formu
 2. Nüfuz Cüz. Fotokopisi
 3. Staj Defteri (Yüksekokul Web Sitesinde)

Staj Takvimi İçerisinde

26

Farabi-Erasmus İşlemleri

 1. İstenilecek ilgili belgeler

Farabi/Erasmus Takvimi Süresinde

27

Öğrenci Temsilci Seçimi

 1. Dilekçe

Seçim Takvim Süresi İçerisinde

28

Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Talepleri

 1. Dilekçe
 2. Kabul Belgesi
 3. Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı

10 gün

29

Maaş İşlemleri

 1. KBS

Her ayın 10. günü

30

Kesenekler (SGK)

 1. SGK -KBS

Her ayın  16-20. günü

31

Bilgi Edinme

 1. Dilekçe

10 gün

32

Doğrudan Temin

(Mal ve Hizmet Alımı)

 1. Teklif Mektubu
 2. Piyasa Araştırma Tutanağı
 3. Yaklaşık maliyet Hesap Cetveli
 4. Onay
 5. Fatura
 6. Taşınır İşlem Fişi
 7. Muayene Komisyon Kararı-Tutanak

10 gün

33

Personel Nakil İşlemleri İşe Başlama ve Ayrılma

 1. Personel Atama Karar Onayı
 2. Personel Nakil Bildirimi
 3. Görevden Ayrılma- Göreve Başlama Yaz.
 4. İlişik kesme Belgesi
 5. SGK Giriş-Çıkış Belgesi

Aynı Gün içerisinde

34

Ek Ders Ödemeleri

 1. EBYS (Ek ders) Ücret Formu
 2. Fazla Mesai Çizelgesi

5 gün

 

 

 

 

35

Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu

 1. EBYS Dilekçe
 2. Aile Durum Bildirimi
 3. Nakil Bildirimi
 4. Atama Kararnamesi
 5. İşe Başlama Yazısı
 6. Mesafe Cetveli Yolluk Bildirimi

2 gün

36

Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu

 1. EBYS Dilekçe
 2. Davet veya Sunum Programı
 3. Görevlendirme Yazısı
 4. Yolluk Bildirimi
 5. Görev Tarihleri (giriş-çıkış tarihleri)

2 gün

37

Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu

 1. Onay
 2. Yolluk Bildirimi
 3. Katılım belgesi
 4. Ulaşım Gideri Belgesi

2 gün

38

Yurtiçi Görevlendirme

 1. Dilekçe
 2. Kabul Belgesi

5 gün

39

Yurtdışı Görevlendirme

 1. Dilekçe
 2. Davet Mektubu
 3. Akademik Çalışma özeti

5 gün

40

Ölüm Yardımı Ödeneği

 1. Dilekçe (EBYS)
 2. Ölüm raporu

Aynı gün içerisinde

41

Doğum Yardımı Ödeneği

 1. Dilekçe (EBYS)
 2. Doğum Raporu

Aynı gün içerisinde

42

Öğretim Elamanı Alımı

 1. İlanda istenilen belgeler

60 gün