TR | EN

Hizmetli

 

 

GÖREVİN ADI

ADI SOYADI

KADRO ÜNVANI

GÖREVİN KAPSAMI

Hizmetli

 

Hizmetli

Adalet Meslek Yüksekokulu

 

 

 1. GÖREVİN KISA TANIMI                     : Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; yüksekokulun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi çalışmalarını yapar.
 2. GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR 
  1. Sorumluluğunda olan Büro, bina ve çevresinin periyodik temizlik işlerini  yapmak, iç ve dış alanların düzenli, temiz ve sağlığa uygun olmasını, birimlerin bina,   eklenti ve katlarında yerleşimin düzeninin devamının sağlanması,
  2. Sınıf, koridor, laboratuvar, gibi alanların temizliği ve havalandırılması,
  3. Evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, getirmek evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak.  Fotokopi, teksir gibi işlere yardımcı olmak, evrak dağıtımını gerçekleştirmek,
  4. Elektrik, su, cam, çerçeve, kapılarda vb. aksaklıkları yüksekokul sekreterine bildirmek, yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek.
  5. Çalışma ortamında Hizmetin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak bakımından diğer personele yardımcı olmak.
  6. Yüksekokul Sekreterinin vereceği diğer işleri yapar.       
  7. Hizmetli Görev bakımından yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine, karşı sorumludur. 
 3. YETKİLERİ
  1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
  2. Hizmetlerin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
 4. EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Yüksekokul Sekreteri,

 1. SORUMLULUK:

        Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek, her türlü araç ve gereçleri kontrol etmek, kapı ve pencere vs. kapalı tutulmasından sorumludur.

           Yüksekokul Sekreteri, Şef, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Müdür Yardımcısı ve Müdüre karşı sorumludur.