TR | EN

Müdür Yrd.

GÖREVİN ADI

:

Müdür Yardımcısı

GÖREVİN KAPSAMI

:

Adalet Meslek Yüksekokulu

 

 1. GÖREVİN KISA TANIMI                  : Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yüksekokulun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak, Müdür bulunmadığı yerine bakar.
 2. GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR
  1. Yüksekokul değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür.
  2. Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlar.
  3. Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için kurulların oluşturulmasını ve çalışmalarını sağlar.
  4. Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve Müdürlüğe sunar.
  5. Müdürlükte yürütülen programların çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar.
  6. Müdürlüğün öz değerlendirme raporunu hazırlar.
  7. Müdürlüğün stratejik planını hazırlar.
  8. Belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesini sağlar.
  9. Müdürlüğümüzdeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
  10. Müdürlüğümüzdeki programların akredite edilmesi için gelen Akreditasyon ziyaret ekibinin programını hazırlar ve yürütür.
  11. Öğretim elemanlarına “Öğretim Süreci Değerlendirme Anketlerinin” uygulanmasını sağlar.
  12. Öğrencilerin Yüksekokulu değerlendirme anketlerini hazırlar ve uygulanmasını sağlar.
  13. Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.
  14. Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan seçimleri yapar.
  15. Dilek ve öneri kutularının düzenli olarak açılmasını ve değerlendirmesini yapar.
  16. Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlar.
  17. Yüksekokulda öğretim üyeleri tarafından yürütülen projeleri takip eder.
  18. Yüksekokul kütüphanesinin zenginleştirilmesini ve düzenli bir biçimde hizmet sunmasını sağlar.
  19. Yüksekokulumuzdaki özel yetenek sınavlarının yapılmasını sağlar.
  20. Yüksekokulumuzda yapılacak olan özel yetenek sınavlarının kılavuzlarının hazırlanmasını sağlar.
  21. Yüksekokulumuzda yapılacak olan özel yetenek sınavları için bilgisayar programlarının yapılmasını sağlar.
  22. Özel yetenek sınav jüri üyelerinin programını hazırlar ve yürütür.
  23. Derslik kapı programları ile öğretim elemanı kapı programlarının hazırlanmasını sağlar.
  24. Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.
  25. Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlar ve kontrol eder.
  26. Müdürün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
  27. Müdür olmadığı zamanlarda Müdürlüğe vekâlet eder.

 

 1.  EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

       Müdür

 

 1. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

      Bölüm Başkanlıkları,

           Öğretim Üyeleri,

                Bölüm Sekreteri.

 1. SORUMLULUK          :

Müdür yardımcısı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Müdüre karşı sorumludur.