TR | EN

Doç. Dr. Ahmet AKMAN

 1961 yılında Konya’nın Sarayönü İlçesinde doğdu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1985 yılında İstanbul’da Avukatlık stajını tamamladı ve 1986 yılında  sınavla Ankara’da Başbakanlık Uzman Yardımcılığına başladı. Bu arada Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını bitirdi. Tez konusu, “1917 tarihli Usûl-i Muhâkeme-i Şer’iyye Kararnamesi ve Tahlili” dir. Başbakanlık Uzmanı olarak Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ve Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Başbakanlık’ta çalışırken 9 ay İngiltere’de dil eğitimi ve akabinde Kamu Yönetimi eğitimi aldı. 1 yıl Ürdün’de Arapça dil eğitimi gördü ve Osmanlı hukuku ve Mecelle özelinde Ürdün’de tatbik edilmesi konusunda çalışmalar yaptı. 1992 tarihinde yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslâm Hukukunda Akdi Mesuliyet” (Batı Hukuku ile Mukayeseli) tezi ile Doktorasını tamamladı. Sonrasında 10 yıl özel sektörde çalıştı ve 8 yıl da Kalkınma Bakanlığına tabi kuruluşlardan TR 52 (Konya-Karaman) Bölgesi Kalkınma Ajansında Genel Sekreter olarak görev yaptı. Bu esnada yurtiçi ve dışında dergilerde makaleler, birçok çalıştay ve sempozyumlarda yerel kalkınma odaklı sunular, konferanslar verdi ve stratejik çalışmalara katıldı. Konya-Karaman bölgesinde Bölge Planı dahil olmak üzere stratejik planlar, AB projelerinde sorumluluklar üstlendi. Genel Sekreterliği döneminde Konya-Karaman Bölgesinde özel-kamu birçok proje gerçekleşti. 1 Ağustos 2017 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yrd. Doç. olarak göreve başladı. Yeni Türkiye Dergisinde  “Osmanlı Devletinde Hukuki Yapı ve Adli Teşkilatta Tanzimat Sonrası Gelişmeler” ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinde “Eski Vakıflar Hukuku Bağlamında Vakıf Müessesesi Ve Günümüzdeki Etkileri” isimli makaleleri yayınlandı. Şu anda Hukuk Fakültesinde İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve İslâm Hukuku Ana Bilim Dalı Başkan Vekilliğini ve Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünü yürütmektedir.