Adalet Meslek Yüksekokulu

Doç. Dr. Erdal BAYRAKCI

     01.04.1969 tarihinde Çumra’da doğan BAYRAKCI ilk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladıktan sonra 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1992 yılında Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek Lisansı 1993 yılında Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında, Doktora eğitimini ise 2002 yılında,  Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında tamamladı.
     2005 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Ana Bilim dalına Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı.   2013 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesine geçti. 2019 yılında Doçentlik ünvanını alan Erdal BAYRAKCI,  
    Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde görev yapmaktadır. 03.11.2020 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokuluna Müdür olarak atanan Erdal BAYRAKCI halen bu görevi yürütmektedir.
Erdal BAYRAKCI’nın Yerel Yönetimler, E-Devlet, Kamu Hizmeti ve Yönetişim alanlarında yayınlanmış birçok kitap,  makaleleri ve bildirileri vardır.