Adalet Meslek Yüksekokulu
05.02.2018

KONYA ADALET KOMİSYONU BAŞKANI OKULUMUZDA

Adalet Meslek Yüksekokulu, öğrencilerini mezuniyet sonrasına hazırlamak için iş ve meslek hayatının önde gelen isimlerini konferanslar serisi ile öğrencileri ile buluşturmaya başladı. Konferanslar serisinin ilki 19 Aralık 2017 Salı günü okulumuzun konferans salonunda Konya Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Nuri Koçer'le başladı. Mesleki bilgi paylaşımı konferansı veren Koçer mezuniyet sonrası ile ilgili öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu. Zabıt kâtipliği sınavı ile alâkalı bilgi ve tecrübelerini paylaşan Koçer bilgisayar klavyesinin bir adalet meslek yüksekokulu öğrencisinin sermayesi olduğunu vurguladı. Koçer, yaptıkları sınavlarda klavyedeki yazma hızının yanında katip adaylarının terbiyeli ve ahlâklı olmasına da dikkat ettiklerini sözlerine ekledi. Konferans soru-cevap bölümü ile son buldu.