Adalet Meslek Yüksekokulu
22.11.2021

Azami Sürelerinin Sonuna Gelmiş Öğrenciler İçin Ek Sınav Duyurusu

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44'üncü maddesinin (c) fıkrası ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde, Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esaslara göre; Yüksekokulumuzda kayıtlı olup azami öğrenim süresini dolduran (Ön lisans programını 4 yıl içinde bitiremeyen) öğrencilerimize doğrudan sınav yapılamayan dersler dışında(proje, uygulama, uygulaması olan)  başarısız  oldukları tüm derslerden dilekçe ile başvurmaları halinde iki ek sınav hakkı verilecektir.

Sınav Başvuruları 31.01.2022 tarihine kadar yapılabilecektir.


Azami Süre Sonunda Öğrencilere Düzenlenecek Olan Ek Sınav Uygulamaları ve İlişik Kesme İşlemlerine İlişkin Uygulama Esasları için tıklayınız